Call Us

 Email Us

PERKHIDMATAN kami

Di Norika, produk-produk kami telah dibangunkan dan dihasilkan melalui penyelidikan yang meluas, ujian terperinci dan melalui penerimaan maklum balas pelanggan.

  • Norika Services
  • Norika Services

Jadikan Norika satu-satunya

rakan untuk keperluan

barangan anda

  • Produk yang disesuaikan

  • Penilaian Projek

  • Pengurusan Bekalan

  • Pembuatan & Penyelenggaraan

Kualiti dalam setiap produk Norika memastikan projek-projek anda akan dibangunkan dengan piawaian terbaik dalam industri. Bukan sahaja kami membekalkan barangan perkakasan, kami juga menyediakan pelbagai perkhidmatan yang merangkumi penyelesaian menyeluruh untuk keperluan-keperluan barangan perkakasan anda. Kami dapat menganalisa dan mengakses projek anda untuk merancang dan mencadangkan pakej yang terbaik.

Setiap projek atau keperluan itu unik, dan produk-produk khusus mungkin diperlukan.

Merancang setiap butir khusus dalam bahan, spesifikasi terperinci, kepraktikan dan kefungsian difikirkan dengan mendalam dan dihasilkan dengan penelitian yang terbaik.

Sama anda terdapat satu keperluan untuk bahan yang dihasilkan secara khusus atau dikeluarkan secara besar-besaran atau untuk memasang, sila hubungi kami atau temui wakil penjualan kami untuk berbincang.